Zlaté dno (1942)

Komédia

Vlasta Burian a Věra Ferbasová v komédii o radostiach a starostiach dedinského človeka.