Zima v Československu (1964)

Dokument

Absolventský film, kterým završil svá studia na pražské FAMU ceylonský režisér Piyasiri Gunaratna, představuje Československo v žánrovém leporelu roku 1964 a nezapomene ani na roční období zimy, které před příchodem do Československa nikdy nespatřil. (sator)