Zabil jsem Einsteina, pánové... (1970)

Sci-Fi / Komédia

Dej sci-fi komédie Zabil som Einsteina sa odohráva striedavo v Amerike niekde na prelome druhého a tretieho tisícročia a v Prahe roku 1911. Je založený na myšlienke, do akej miery by predčasná smrť zakladateľa modernej fyziky ovplyvnila vývoj života na našej planéte.