Vzkriesenie Valhaly (2009)

Akčný / Dobrodružný / Dráma / Fantasy

Okolo roku 1000 n. l. žil barbar Jednooký (Mads Mikkelsen), nemý bojovník s nadprirodzenou silou, štyri roky v zajatí nórskeho náčelníka Bardea (Alexander Morton). Neskôr sa mu podarilo uniknúť a väzniteľa zabiť. Spolu s chlapcom, ktorého tiež držali v zajatí, sa vyberie na cestu do srdca temnoty. Na púti stretnú "bojovníkov Krista", s ktorými sa na ich lodi plavia do nového sveta. Smerujú na západ, v ústrety brehom neprebádanej Ameriky, a možno aj bájnej Valhaly. Ďaleký kraj odkryje svoje tajomstvá, bojovníkov čaká smrť a Jednooký odhalí svoje ja.