Vlčí bouda 1987 (1986)

Dráma / Horor / Psychologický / Sci-Fi / Dobrodružný

Námet vychádza z princípu prebytočného hráča, ktorý musí byť vyobcovaný, obetovaný. Do horskej chaty bolo povolaných 11 mladých účastníkov lyžiarskeho kurzu, hoci pobyt bol zaistený len pre 10. Traja „kozmiti“ v ľudskom prevtelení rozoštvávajú kolektív neideálnych jednotlivcov: starostlivo zvolené typy sú v modelovej situácii predstavené v ostro načrtnutých charakteroch s dôrazom na negatívne vlastnosti (nenávisť, sebectvo, klamstvo, závisť...). Film osciluje medzi reportážou a štylizovanou alegóriou, inklinuje tiež k brechtovskej divadelnej hre – autorky hrajú divadlo s postavami a situáciami, vytvárajúc zaujímavý utopický priestor minimálnymi prostriedkami. Obrazové refrény výtvarníka Bartu multiplikáciou makrodetailov, rozvíjajúcich sa topením ľadovitých útvarov, symbolizujú prílivy a odlivy kozmického zla. Voľne rastúce napätie kulminuje, keï vedúci prehlási, že na to, aby sa zachránili, musia obetovať jedného spomedzi seba. V pôsobivom symbolickom závere odhadzujú zdanlivé drobnosti – tajomstvá, ktoré celý čas chránili, aby tak zachránili nielen každý sám seba, ale aj tých druhých, a v objatí v magickom kruhu schádzajú z hôr v rozkývanej škrupinke lanovky k osade, blikajúcej z tmy drobnými svetielkami (za sprievodu vznešeného chorálu). V pôsobivej moralite s fantastickými a hororovými prvkami sa presadzuje aj dynamický Brožekov strih a dramatická (disharmonizujúca a monumentalizujúca) Kocábova hudba.