Vinnetou II - Červený gentleman (1964)

Western / Dobrodružný

Forresterrova banda je skupina výtržníkov, ktorí vypaľujú a ničia indiánske dediny. Ich cieľom je vyprovokovať vojnu medzi belochmi a indiánmi. Proti nim sa postaví náčelník indiánov Winnetou (Pierre Brice), ktorý sa so svojím pokrvným bratom Old Shatterhandom (Lex Barker) snaží o uzatvorenie mieru medzi bielymi a indiánmi. Winnetou a jeho priatelia vypracujú mierový plán. Forresterrovej bande však tento spôsob ani trošku nevyhovuje, a tak sa snažia všetkými možnými cestami prekaziť mierovú dohodu. Medzitým Winnetou rieši ďalší problém - zamiloval sa do náčelníkovej dcéry Ribanny. Tá mu jeho city opätuje, lenže Ribanna je sľúbená mladému poručíkovi na znak zmierenia a priateľstva medzi bielymi a indiánmi.