Válka světů - příští století (1981)

Sci-Fi / Thriller

Populární televizní zpravodaj Iron Idem (Roman Wilhelmi) musí ve svém pořadu přečíst zcela zfalšované zprávy. Marťané, kteří před několika dny přistáli na Zemi, nejsou přáteli a dobrodinci lidstva, jak musí Idem na příkaz svého šéfa tvrdit, nýbrž uzurpátory. Pomocí falešné, vtíravé propagandy a zástupů lidských přisluhovačů a kolaborantů se jim podaří získat moc. Jako šedé eminence v pozadí pak organizují masové odběry lidské krve, která je jejich skutečným cílem. Idem ztratí důvěru svých nadřízených a stane se terčem občanské perzekuce.