Tvár v rose (1988)

Dráma / Vojnový

Novela Kňaz Františka Švantnera sa stala predlohou pre televízny film Tvár v rose. Je to príbeh z dramatických vojnových čias, ktorý dokazuje, že nikto nemôže ostať bokom od zápasu medzi silami dobra a zla. Príbeh kňaza z konca 2. svetovej vojny v osade Vlkolínec. Je to vlastne modelový text so silným existenciálnym nábojom, s dôrazom na epickú líniu a psychológiu postáv. Dominantným znakom je zaujatie postoja človeka v krajnej situácii, kedy sa dostáva medzi mlynské kamene - povstalcov, predstavujúcich vzburu proti poriadku a vojakov, ktorí ho udržiavajú. Švantnerov hrdina však nechce byť na žiadnej strane- uprednostňuje pokoj, preto sa aj napokon pridá na stranu "poriadku".Televízny film Tvár v rose nakrútil v roku 1988 režisér Jozef Banyáka hlavnú úlohu zveril vynikajúcemu Karolovi Machatovi.