Tábor padlých žien (1997)

Dráma

Príbeh odohrávajúci sa v tábore určenom na prevýchovu bratislavských prostitútok. Krátko po februárových udalostiach roku 1948 sa povereník vnútra rozhodne očistiť mesto od podvratných živlov. Po policajnej razii odvezú všetky prostitútky na nútené práce, aby sa z nich stali uvedomelé občianky. Filmová adaptácia rovnomenného románu Antona Baláža.