Svätý Charbel (2009)

Dráma / Životopisný

Príbeh o živote svätého Charbela začína tým ako Charbel leží na smrteľnej posteli. Pomedzi Charbelovú poslednú modlitbu sa premieta jeho život. V čase keď bol malým dieťaťom mu zomiera otec kvôli tvrdosti panovníka a vojakov, ktorí ho donútili pracovať, aj keď bol ťažko chorý. Čoskoro dej prebieha do čias Charbelovej mladosti. Charbel vstupuje do kláštora a začína viesť prísny asketický život. Jeho múdrosť a striedmosť sa stávajú tým čo udivuje a motivuje ostatných. Film ukazuje tiež prípady žien v Charbelovom živote. Zobrazuje Charbelovu matku, ktorá sa len veľmi ťažko zrieka svojho syna, ktorý chce plne venovať svoj život Bohu. Dotýka sa aj mladej ženy zamilovanej do mladého Charbela. Charbel je neraz konfrontovaný s antikresťanským jednaním svojich spolubratov, ktorých usmerňuje k správnemu nasledovaniu Krista a odmietaniu násilia a ďalšieho zla.