Slečna Marplová zasahuje - rozhlasová hra (1985)Dramatizácia troch detektívnych poviedok Čudesný žart, Prípad dokonalej slúžky a Utopená. Preklad: Otakar Kořínek, Dramatizácia: Vladimír Holan, Redakcia: Berco Trnavec, Hudobná dramaturgia: Eva Kederová, Zvuk a strih: Július Galát a Vladimír Mihálek, Režia: Štefan Mandžár. Premiéra: Československý rozhlas / 1985