Slávičie hniezdo - rozhlasová hra (2007)Preklad: Jozef Petro, Dramatizácia a redakcia: Daniela Kapitáňová, Hudobná dramaturgia: Oldo Fiala, Zvukový majster: Imrich Adamko, Komentár: Daniela Kapitáňová. Réžia: Jana Strnisková Účinkujú: Lucia Vráblicová, Bibiana Ondrejková, Stanislav Král, Dušan Cinkota, Daniela Kapitáňová Premiéra: Slovenský rozhlas / 2010