Posledné slovo (1994)

Komédia / Rozprávka

Rozprávka o napravení jednej rozmaznanej a domýšľavej princezny.