Padlé ženy (2002)

Dráma

V Írsku šesťdesiatych rokov stačilo na označenie za "padlú ženu" len málo. Porodiť nemanželské dieťa, stať sa obeťou znásilnenia, či koketovať z chlapcami cez plot. I to stačilo na umiestnenie v "Magdalénskej práčovni", cirkevnom ústave, kde mali dievčatá a ženy zmyť svoje hriechy tvrdou prácou a pokáním. Žiadna z budúcich chovaniek však netušila, či ju za vysokými múrmi v skutočnosti čaká - pokrytectvo a fyzické i psychické týranie ženami, ktoré nad svojimi obeťami majú neobmedzenú moc. Realistická štúdia ustanovizní, z ktorých poslednú v Írsku zavreli až v roku 1996, priniesla tvorcom mnoho ocenení, medzi nimi aj Zlatého leva z MFF v Benátkach.