Nočný motýľ (1941)

Romantický / Dráma

Marta Dekasová pracuje ako vychovávateľka. Krásne dievča je stredom pozornosti mužov, túži však len po nadporučíkovi Vargovi, ktorý je ženatý a odmieta ju. Zúfala Marta sa vrhá do náruče iného ctiteľa.