"Nemocný bílý slon" (1989)

Komédia

Neúspešná kariéra riaditeľa rozostaveného kultúrneho domu, ktorý márne uveril v zmysluplnosť svojho konania.