Mezi námi kluky (1981)

Komédia / Hudobný

Sympatická vychovávateľka osobitým spôsobom zvládne aj problémovú partiu recesistov.