Mastný hrniec (1991)

Komédia

Televízna adaptácia klasickej slovenskej komédie J. Barča -Ivana o "domnelom ministrovi".MN 7 (Slovenská republika)