Kozi-kuzi-kuzuka (2005)

Dokumentárny

Dokumentárny film - zamyslenie sa nad tým, že človek by sa mal sústrediť skôr na to, ako "byť" a nie na to, ako sa "javiť". V dnešnej dobe sa objavil trend - fenomén, že ľuďom veľmi záleží na tom, aby sa javili dokonalí. Nastupuje diktatúra krásy? A krása sa stáva biznisom. Niektorí ľudia majú potrebu posudzovať iných ľudí na základe vonkajškových znakov. A tí, ktorí sú posudzovaní, sú ochotní obetovať a podstúpiť mnoho, aby sa zdali dokonalejšími. Niektorí to robia pre to, aby získali lepšie zamestnanie, lukratívne miesto, niektorí preto, že majú vnútorný problém. Vyriešia to však plastiky, moderné oblečenie, alebo trendové líčenie? A čo vnútro, duša a láska? Ak sa človek zmení navonok, fyzicky, zmení sa aj psychicky? Stane sa z neho lepší človek? Prečo sa dnes ľudia nesústredia na to, ako BYŤ ale na to, ako sa JAVIŤ?