Kopytem sem, kopytem tam (1988)

Komédia / Dráma / Psychologický

Tabuizovaná téma choroby AIDS sa stala východiskom pre skúmanie povrchných vzťahov medzi ľuďmi a symbolom smrteľného ohrozenia, ktoré odhaľuje podstatu jednotlivých charakterov. Traja tridsiatnici si bezstarostne užívajú život, striedajú sexuálne partnerky a cenu života im pripomenie až ohrozenie smrteľným vírusom HIV. Film o apatii, nihilizme, nivelizácii hodnôt, epikurejskom egocentrizme so samovražednými dôsledkami. Euforické a promiskuitné eskapády sú zúfalou snahou premôcť pocit odcudzenia v spoločnosti. Významným prínosom sa stala účasť amatérskeho divadla Sklep, ktorá dodáva filmu originálnu sarkastickú poetiku, hravú recesiu a osobité herecké prejavy Tomáš Hanáka, Milana Šteindlera a Davida Vávru. Námetom a scenáristickou spoluprácou s takmer šesťdesiatročnou Chytilovou sa uviedol mladý absolvent FAMU Pavel Škapík. V „chytilovsky hektickom tempe“ rozprávania upúta rozháraná kompozícia obrazu (farebnosti dominuje červená), dekomponovaná hudba a ostré jazdy pôsobivej kamery, snímajúcej v rôznych uhloch a sklonoch. Terčom režisérkinho nekompromisne prenikavého odsúdenia sa stal nielen mravný marazmus konca osemdesiatych rokov a nekompatibilné vzťahy medzi mužom a ženou, ale i okázalo nonkonformná generácia, ktorá bojuje s nudou, odcudzením a duchovnou prázdnotou.