Jeden, tisíc, milion (1948)

Dokument

Snímek dokumentující přípravy na XI. všesokolský slet od nácviku v tělocvičnách po celé zemi až k praktickým otázkám organizace sletu. Představuje, jak bude v době sletu řešeno ubytování, stravování a doprava v Praze, jak bude nutné upravit stadion, vypočítává množství dělníků, tuny materiálu, ukazuje davy proudící ke stadionu a je zakončen slavnostním zahájením akce. MFDF Jihlava 2015