Jarčin profesor (1937)

Komédia

Profesor (Gustav Nezval) pripravuje Jarču (Hana Vitová) počas brigády na žatve k reparát z nemčiny. Ako to asi môže dopadnúť?