Infantkine narodeniny (1991)

Dráma / Rodinný

Klasik anglickej literatúry spisovateľ Oscar Wilde okrem brilantných hier pre dospelých napísal aj niekoľko pôvabných rozprávok s hlbokým morálnym posolstvom. K takým patrí aj rozprávka Infantkine narodeniny, ktorá inšpirovala režiséra Martina Kákoša k realizácii rovnomennej televíznej inscenácii. Príbeh o márnotratnej, rozmaznanej a krutej španielskej princeznej dojíma malých i veľkých divákov svojím emotívnym zobrazením lásky, ktorú ponúka malý trpaslík a chladnej sily bohatstva, ktorá nedokáže oceniť milujúce ľudské srdce. Malá princezná, obklopená falošnosťou a pretvárkou kráľovského dvora príliš neskoro pochopí, že ľudská bytosť nemôže slúžiť ako hračka pre jej rozmary a až smrť statočného, úbohého chlapca dokáže napokon roztopiť jej chladné srdce a po prvýkrát pocítiť skutočnú bolesť a slanú chuť ľudskej slzy.