Hitlerova SS: portrét zla (1985)

Dráma / Vojnový

V roku 1931 dvaja nemeckí bratia, synovia železničiara, sú ovplyvnení dianím vo vtedajšom Nemecku. Mladší bez váhania vstupuje do SA, ako vodič zástupcu veliteľa SA. Druhý vyštudovaný učiteľ je vidinou vačšieho príjmu Reinhardom Heydrichom prehovorený k vstupu do SS. Po krvavom rozpustení SA je mladší brat poslaný na prevýchovu do Dachau. Starší brat zariadi jeho prepustenie pod podmienkou vstupu do Wermachtu.