Finist Jasný sokol (1975)

Dobrodružný / Muzikál / Fantasy / Rodinný / Romantický / Rozprávka

Finist Jasný sokol bol najsilnejším zo všetkých bohatierov. Keď jeho rodnú zem ohrozoval mocný čarodejník Kardaus, vydal sa ju spolu s ostatnými bohatiermi brániť. Kardaus ho však premenil na lesné strašidlo, ktorého sa ľudia boja a zďaleka sa mu vyhýbajú. Len láska mladej devy mu môže vrátiť podobu človeka..