Drsná Planina (1979)

Dráma

V rokoch 1946-49 mali príslušníci Pohraničnej stráže mimoriadne ťažké podmienky, napriek tomu si svoju službu vykonávali zodpovedne. Nepriatelia v čase tesne po vojne voľne prechádzali nechránenou hranicou a bezohľadne vraždili české obyvateľstvo. Chronologické zaradenie tragických a dramatických chvíľ, ale aj humorných situácií vyvoláva v divákovi dojem, akoby listoval v záznamoch o činoch a životoch, na ktoré by sa nikdy nemalo zabudnúť. Ústrednými postavami sú traja pohraničníci a verní priatelia, do ktorých postáv tvorcovia premietli osudy stoviek mladých mužov, strážiacich pred desiatkami rokov hranice Československa.