Dobrodružstvo pri obžinkoch (1968)

Komédia

Televízna inscenácia hry Jána Palárika. Veselohra, ktorá je namierená proti odrodilectvu, proti národnej ľahostajnosti a hlúpemu povýšenectvu.