Byl jednou jeden polda (1995)

Komédia

Hlavný hrdina, major Maisner (Ladislav Potmešil) velí strednej škole pre budúcich ochrancov verejného poriadku, pričom využíva poznatky nadobudnuté pri sledovaní už spomínanej americkej policajnej série. Bláznivá komédia je skôr sledom vtipných epizód ako uceleným príbehom. Dokopy ich spája jednoduchá zápletka: mladí adepti polície musia absolvovať náročný výcvik, ktorý so sebou prináša veľké množstvo veselých a zábavných príhod i komplikácií. Major Meisner zároveň medzi nováčikmi pátra po údajnom špiónovi FBI a po nie veľmi jemnom kanadskom žartíku sa dostáva do sporu so svojím podriadeným - do sporu, ktorý končí nefalšovaným prepadnutím banky.