Bud Bindi (1993-2001)

Komédia

Akýsi slovenský variant chytľavých 'beanoviek' deväťdesiatych rokov, ktorý nám ponúka polhodinku vyplnenú gagmi, kde sa vtipným spôsobom a grotesknou formou dvaja 'primitívi' v podaní Miroslava Nogu a Stanislava Dančiaka, dostávajú celkom nečakane do rôznych tragikomických situácií. Riešia ich svojsky vydareným spôsobom, ktorý sa však niekedy úplne vymyká zdravej ľudskej súdnosti.