"Bota jménem Melichar" (1983)

Rodinný / Komédia

Prvého septembra začína nielen školský rok, ale i mozaika úsmevných príhod, ktoré prežívajú žiaci a učitelia jednej pražskej školy. Hlavným hrdinom príbehu je malý prváčik Honzík (Martin Šotola), ktorý vymyslí skvelý plán, ako s pomocou pätiek na vysvedčení prepadnúť späť do škôlky. Jeho staršia sestra Jolanka (Regina Zahradníková) má celkom iné starosti. Okrem toho, že sa jej páči vtipom sršiaci spolužiak Radim, sa neúmyselne stane podozrivou z krádeže luxusných topánok. Mladej učiteľke Adamovej sa neustále lepí smola na päty. Nie je schopná prinútiť školníka, aby zabezpečil odvoz nazbieraných gaštanov, poláme nový botník, na ktorý si omylom sadne a pravidelne je karhaná riaditeľom za to, že pri komplikovanom prechode do tried zabúda zamykať dvere. Situácia neprakticky riešeného školského areálu, nútiaca žiakov i učiteľov niekoľkokrát denne prechádzať z jednej budovy do druhej, sa stane ešte vážnejšou v okamihu, keď sa začnú strácať odložené bundy. Našťastie je tu Honzík, ktorý sa rozhodne vypátrať páchateľa.