Báseň (1983)

Komédia / Krátkometrážny

Marta Válková je výbornou žačkou a ctitelkou literatury a poezie, ale koktá, a tak se nemůže zúčastnit recitační soutěže. Nový profesor ji náhodou uslyší, jak sama pro sebe zaníceně recituje, a požádá ji o organizační pomoc na soutěži - ve skutečnosti ji však do recitační soutěže přihlásí. Když se to Marta na soutěži dozví, chce odejít, ale díky podpoře profesora nakonec přednes zvládne a překoná i osvědčenou recitátorku ze třídy. Marta z vděčnosti v dopise vyznává profesorovi lásku, on nakonec vše taktně srovná a uchová v dívce zájem o krásu a poezii.