Asanov kalym (1984)

Rozprávka

Kazašská rozprávka o bohatom Serigbejovi, ktorý z lakomosti prisľúbi svoju prekrásnu dcéru za bohatý kalym dvom ženíchom súčasne. Za toto porušenie zvykov a slušnosti sa ocitne pred sudcom Maden-bijom, o ktorého múdrosti a spravodlivosti sa nesie chýr celou stepou. On má rozhodnúť nielen o treste pre otca, ale aj o ženíchovi pre dcéru. Jeho prekvapivé rozhodnutie dovedie hrdinov rozprávky k poznaniu skutočných životných hodnôt...