Anglická blcha v cárskom Rusku (1972)

Komédia / Muzikál

Scenárista Ľubomír Feldek spracoval Leskovovu poviedku vo forme muzikálu. Je to plnokrvná satira na cársky režim ubíjajúci každé nadanie a tvorivosť. Vtipne napísaná satira s láskavým vzťahom k prostému človeku.